This translation is provided by Google Translate
  • Duurzaamheid in de keten zakelijk ontmoeten

Wat is Groene stroom en waarom kiezen we ervoor?

Eén van de Nederlandse klimaatdoelen is dat alle energie die we gebruiken in 2050 duurzaam en daarmee “groen” is. Maar wat houdt groene stroom precies in? En hoe staan wij ervoor in Nederland?

Groene -en Grijze stroom

Groene stroom is elektriciteit die op een milieuvriendelijke manier opgewekt wordt.

Groene stroom ontstaat uit hernieuwbare energiebronnen. Denk hierbij aan zon, wind, water en bepaalde vormen van biomassa. Biomassa is een verzamelterm voor hout, groen afval en dierlijk afval.

Daarnaast bestaat er ook “grijze stroom”. Grijze stroom wordt opgewekt uit fossiele brandstoffen zoals gas, aardolie en kolen. Bij de verbranding van deze stoffen komen er gassen, waaronder CO2 vrij. Grijze stroom is daarom niet duurzaam. Verder is de voorraad fossiele brandstoffen niet eindeloos. Wat naast milieu, nog een beweegreden is om te werken aan andere oplossingen.

Groene stroom heeft het voordeel dat het geproduceerd wordt vanuit bronnen die niet opraken.

Groene stroom

Hoe wekken we groene energie op?

Er zijn dus verschillende bronnen, en daarmee verschillende manieren om groene energie op te wekken. De verschillende soorten van duurzame energie zijn: zonne-energie, windenergie, waterenergie, bio-energie en geothermische energie. In Nederland zijn de meest gebruikte soorten; zonne-energie en windenergie.

Zonne-energie

De zon is een onuitputtelijke bron van schone energie. Zonne-energie kan eenvoudig worden opgewekt door zonnepanelen en zonneboilers op het dak te plaatsen. Nederland en Europa hebben ook grote zonneparken die enorme hoeveelheden zonne-energie opwekken. Zonne-energiecentrales zijn klimaatvriendelijk omdat ze geen CO2 uitstoten. Leuk weetje; Het aantal zonnepanelen op huizen steeg in 2022 van 1,5 naar 2 miljoen. Een ander weetje: Eén op de drie koopwoningen heeft nu panelen op het dak.

Windenergie

Windmolens (ook wel windturbines genoemd) kunnen Nederland voorzien van schone, onuitputtelijke energie. Windturbines zijn veel efficiënter dan kolen- of kerncentrales. De CO2-uitstoot is 50 keer minder dan bij grijze stroom. Met behulp van windenergie wordt er elektriciteit opgewekt zonder de lucht te vervuilen.

Zon en wind produceerden op 23 april 2022 voor het eerst in de geschiedenis meer dan 100 procent van de benodigde stroom in Nederland.

Waterenergie

Energie winnen uit water kan op verschillende manieren. Eén van de methoden is de golfenergie uit zee die wordt opgewekt door de snelheid van de golfbeweging. Een andere manier is de opwekking van getijdenenergie die gebruik maakt van het verschil in waterstanden op het zeeoppervlak. In Nederland wordt er (nog) niet veel gebruik gemaakt van waterenergie. Tot dusver zijn er turbines geplaats in de sluizen van de Afsluitdijk en de Oosterscheldekering.

Bio-energie

Bio-energie is energie die wordt opgewekt uit de verbranding van biomassa. Om energie op te wekken moet biomassa vergast of vergist worden tot een biobrandstof. Biomassa bestaat uit allerlei organische stoffen, zoals organisch afval, hout, vloeibare mest, maar ook plantaardige oliën.

Geothermische energie

De minst gebruikte vorm van duurzame energie in Nederland is geothermische energie. Hierbij wordt warmte gewonnen uit de aardbodem.

Groene stroom

Zonnepanelen

Groene stroom in 2019 en nu

Ondertussen is het u duidelijk geworden wat groene energie is en waar het vandaan komt. Maar hoe groen zijn we eigenlijk in Nederland? De afgelopen jaren is er met een constante stijging voortgang geboekt met betrekking tot groene energie. We zetten de cijfers van het CBS op een rij:

  • 2018: 7.4% (18 miljard kWh)
  • 2019: 18% (22 miljard kWh)
  • 2020: 26% (31 miljard kWh)
  • 2021: 33% (39,1 miljard kWh)
  • 2022: Volgens analyses (van Zonneplan en het Nationaal Klimaat Platform van cijfers van energiedate-leverancier EnAppSys, energieopwek.nl en onderzoeksbureau DNE-research) blijkt dat afgelopen jaar 41% van het totaal gebruikte stroom uit hernieuwbare bronnen komt. Hiermee is er een nieuw record is gevestigd.

Hoewel het aandeel groene stroom significant groeit, zijn we dus nog best een eind verwijderd van het doel van 100% groene energie in 2050.

Waarom als bedrijf overstappen op groene stroom?

Als ondernemer overstappen op groene energie kan een belangrijke stap zijn in het behalen van de duurzaamheidsdoelstellingen van uw organisatie. Je ziet geen verschil tussen groene en grijze stroom uit je stopcontact, toch draag je daadwerkelijk bij aan de vergroening van de energieproductie in Nederland als je kiest voor groene stroom.

De Nederlandse overheid stimuleert duurzame energie. Mede vanwege de geformuleerde duurzaamheidsdoelstellingen voor 2050. Het streven is bovendien dat duurzame energie betrouwbaar, goed beschikbaar en voor iedereen betaalbaar moet zijn.

Kosten en subsidies groene energie?

De kosten van groene stroom verschillen per energieleverancier. Grijze stroom is over het algemeen goedkoper dan groene stroom. Wel is het mogelijk om de kosten te verlagen door subsidie ​​aan te vragen. Ondernemers die geïnteresseerd zijn in zonnepanelen kunnen bijvoorbeeld een subsidie ​​krijgen. De korte terugverdientijd maakt deze investering zeer interessant.

Voor meer informatie over subsidies met betrekking tot duurzaamheid, bekijk ons artikel: Voordelig verduurzamen dankzij subsidies

 

 

 

 

 

 

 

  • Deel dit artikel

0 Reacties