Wegwijs in de wereld van duurzaamheidscertificaten

Wegwijs in de wereld van duurzaamheidscertificaten

Het belang van duurzaamheid neemt een groei van certificaten met zich mee. Wegwijs worden in deze wereld van duurzaamheidscertificaten is nog niet zo eenvoudig. In onderstaande blogpost proberen we het te vereenvoudigen. Door logische stappen te zetten kunt u het geschikte duurzaamheidscertificaat vinden voor uw organisatie.

Wat is een duurzaamheidscertificaat?

Als eerste moeten we dan vaststellen wat een duurzaamheidscertificaat eigenlijk is. Kortgezegd, een certificaat is een schriftelijke verklaring. In deze verklaring staat dat een product, proces, persoon , managementsysteem  of dienst aan bepaalde eisen voldoet. Bij een duurzaamheidscertificaat draait het dan uiteraard om eisen op het gebied van duurzaamheid.

Keurmerk

Naast “certificaat” wordt er vaak gesproken over “keurmerk”. Voor veel mensen is het niet duidelijk wat het verschil is tussen beide. Het verschil is dat een certificaat de schriftelijke verklaring is dat u aan bepaalde eisen voldoet en een keurmerk het beeldmerk is dat daarbij hoort.

Voorbeeld: stel uw bedrijf is ISO 14001 gecertificeerd, dan is het certificaat het “diploma” dat u aan de muur hangt, en het ISO logo op de website en andere uitingen het keurmerk.

Naast certificaat en keurmerk is er de term “label”. Een label kan eigenlijk alles zijn. Het is eenvoudig een kaart of afbeelding die meer informatie geeft over een product of dienst. Een keurmerk is dus een label, maar een label hoeft niet altijd een keurmerk te zijn.

Nu we weten wat de termen inhouden, is de vraag: hoe weet u wat een certificaat inhoudt en of het waardevol is?

Accreditatie

Een manier om waarde toe te voegen aan een certificaat is accreditatie. Dat werkt zo: een certificatie-instelling beoordeelt of een bedrijf aan de eisen van het certificaat voldoet.  Maar in principe kan iedereen certificaten en keurmerken afgeven. Daarom controleert een accreditatie-instantie of de certificatie-instelling betrouwbaar is. Een voorbeeld van een accreditatie-instantie is de Raad voor Accreditatie.

Dat betekent overigens niet dat certificaten zonder accreditatie onbetrouwbaar zijn. In principe bepaalt de markt de betrouwbaarheid van een certificaat. Hoe meer acceptatie er is van de markt, hoe betrouwbaarder het certificaat gezien wordt, en des te meer waarde het heeft voor bedrijven en klanten.

Maar waarom zou u in de eerste plaats een duurzaamheidscertificaat willen behalen?

Het doel is een duurzamer wereld

De eerste insteek zou moeten zijn: het verdurzamen van de wereld. En het certificaat bewijst dat de eigenaar ervan voldoet aan de duurzame normen en eisen die vanuit het keurmerk gesteld worden. Bijkomend voordeel is dat men aan klanten kan laten zien dat de organisatie duurzaam onderneemt. Voor klanten en leveranciers kan dit een stimulans zijn om samen te werken. Puur om het feit dat het inkopen met een duurzame organisatie beter is dan met een niet-duurzame organisatie.

Nu bekend is wat een duurzaamheidscertificaat inhoudt en wat de stimulans kan zijn om hiermee van start te gaan, kunnen we gaan kijken naar de verschillende typen certificaten die in de markt.

Welke doelstelling is voor u belangrijk?

Wat MVO of duurzaamheid nu concreet voor uw bedrijf betekent, vormt de sleutel tot succes. Het gaat dus om de vraag: wat vindt u belangrijk? Gaat het over het creëren van werk voor kwetsbare groepen, het reduceren van uw CO2 voetafdruk, duurzaam inkopen of is het uw pand dat nog achterloopt met energielabel G? Voor iedere visie omtrent duurzaamheid zijn er diverse certificaten die passen bij uw duurzaamheidsdoelstelling. We zetten een aantal duurzaamheidscertificaten op een rij:

Duurzaamheidscertificaten voor de hospitality

Milieu Centraal geeft in haar keurmerkenwijzer een aantal belangrijke certificaten voor de hospitality branche weer.

Twee belangrijke algemene labels voor de hospitality branche zijn EU Ecolabel en Green Key. Green Key richt zich specifiek op deze sector. terwijl het EU Ecolabel gebruikt wordt in tal van sectoren.

Eu-Ecolabel

EU Ecolabel is het officiële Europese milieukeurmerk dat wordt erkend door alle landen van de Europese Unie. Het keurmerk stelt duurzaamheidseisen aan de hele levenscyclus van producten en diensten.

Er is onafhankelijke controle door gecertificeerde instellingen die op hun beurt weer onder controle van de Raad van Accreditatie vallen. Daardoor beschouwt Milieu Centraal het als een betrouwbaar keurmerk.

Verplichte eisen voor locaties in de hospitality sector gaan over:

 • Energie
 • Water
 • Afval

Green Key

Green Key is een internationaal keurmerk voor duurzame bedrijven in de recreatie- en vrijetijdsbranche en zakelijke markt.

Een Green Key locatie gaat aan de slag met duurzaamheid op de volgende punten:

 • Management
 • Communicatie
 • Maatschapelijke betrokkenheid
 • Water
 • Reiniging
 • Afval
 • Energie
 • Bouwen en groen
 • Mobiliteit
 • Eten en drinken
 • Duurzaam inkopen
 • Textiel

Er zijn 3 niveaus: Goud, Zilver en Brons. De controle gebeurt door de Stichting Keurmerk Milieu, Veiligheid en Kwaliteit. Deze Stichting is een samenwerking tussen RECRON, HISWA en de ANWB en is ook de beheerder van Green Key in Nederland. De keuringen worden uitgevoerd door externe keurmeesters, maar deze zijn niet geaccrediteerd en werken niet bij een geaccrediteerde instelling.

Lees meer op keurmerkenwijzer.nl

Duurzaamheidscertificaten die relatief makkelijk te behalen zijn

Green Globe

Green Globe is een internationaal erkend duurzaamheidslabel dat in ongeveer 90 landen vertegenwoordigd is. Vaak letten duurzaamheidscertificaten vooral op het besparen van het milieu. Green Globe let ook op economische èn sociale maatregelen. Denk aan goede arbeidsomstandigheden, het steunen van goede doelen, inkoop van Fairtrade producten, ondersteuning van de lokale omgeving, etc.).

Naast een relatief klein aantal verplichte normen, bepaalt een bedrijf zelf aan welke normen zij wil voldoen op voorwaarde dat er tenminste 50% per hoofdstuk wordt behaald. Dit is een sterk voordeel voor bedrijven die veel flexibiliteit en keuzevrijheid wensen omdat ze een goede balans willen tussen duurzaamheid en de wensen van de gast/klant. (BRON: greenlabelservice.nl)

Planet Care

Om het Planet Care certificaat te ontvangen, moet uw organisatie aan minstens 50% van de criteria voldoen. U maakt zelf de keuze welke criteria het beste bij u passen. Dit biedt flexibiliteit. Omdat transparantie en communicatie een belangrijk onderdeel is van duurzaamheid is slechts 1 criteria verplicht; het communiceren van het duurzaamheidsbeleid op uw website. Bij toepassing van minimaal 50% van de criteria, laat u zien dat duurzaamheid een belangrijk onderdeel is binnen uw bedrijf. Het certificaat is 1 jaar geldig en er is ieder jaar een controle op locatie. (Bron: greenlabelservice.nl)

Overige certificaten

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

 • ISO 26000
 • ISO 14001
 • MVO-prestatieladder

De MVO Prestatieladder is een certificatienorm, waarmee u objectief uw prestaties op Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen kunt aantonen. Het gebruikt o.a. de principes in internationale richtlijnen voor sustainability (ISO 26000), stakeholdermanagement (AA1000) en indicatoren en rapportage (GRI). Daardoor is de MVO Prestatieladder internationaal erkend én toepasbaar.

Certificaten voor gebouw en bezit

BREAAM NL-onderscheid 4 doelgroepen voor het behalen van het certificaat: Nieuwbouw, In-Use, Sloop & Demontage en Gebied. Voor de hospitality branche focussen we ons op de “In-Use” doelgroep. BREEAM-NL is de certificeringsmethode voor een duurzaam gebouwde omgeving. Met deze methode kunnen projecten worden beoordeeld op integrale duurzaamheid.

Voor CO2 reductie

De CO2-Prestatieladder is een duurzaamheidsinstrument van Nederland dat bedrijven en overheden helpt bij het reduceren van CO2 en kosten. Binnen de bedrijfsvoering, in projecten én in de keten. De ladder wordt als CO2-managementsysteem en als aanbestedingsinstrument gebruikt.

Organisaties die zich laten certificeren volgens de ladder, zullen dit ervaren als een investering die zich direct terugverdient in termen van lagere energiekosten, materiaalbesparing en innovatiewinst.