Voordelig verduurzamen dankzij subsidies

Voordelig verduurzamen dankzij subsidies

De duurzame transitie is niks nieuws meer. Veel ondernemers, waaronder vele van onze aangesloten vergaderlocaties en hotels, doen hier ook aan mee. Toch zijn er ook nog locaties met koudwatervrees.

De vrees dat duurzaam vernieuwen duur is, willen we met deze blogpost deels wegnemen. Er zijn namelijk een aantal subsidies en belastingvoordelen voor duurzame initiatieven van ondernemers. Deze subsidies kunnen vervolgens een bijdrage leveren aan het behalen van diverse duurzaamheidscertificaten. Dus “voordelig” verduurzamen dankzij subsidies!

In deze blogpost zetten wij een aantal mogelijkheden van subsidies en belastingvoordelen op een rij.

Subsidies

Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE)
De ISDE is een subsidie om uw (bedrijfs) pand duurzaam te verwarmen met behulp van een warmtepomp of zonneboiler. Ook kan deze subsidie worden ingeschakeld bij het “smart” opwekken van energie door middel van een windturbine of zonnepanelen.

In 2022 is de ISDE-subsidie voor (hybride) warmtepompen en isolatiemaatregelen met een vermogen groter dan 1 kW verhoogd van 20% naar 30% van de gemiddelde totale investeringskosten. (De verhoogde subsidie voor deze maatregelen geldt alleen voor maatregelen die daadwerkelijk in 2022 zijn uitgevoerd.) U vindt meer informatie hierover op de website van de Rijksoverheid

Stimulering Duurzame Energietransitie en Klimaattransitie (SDE++)
Heeft u ondertussen uw pand voorzien van duurzame energie? Dan kan de SDE++ gebruikt worden voor het opwekken van -en investeren in hernieuwbare energie, warmte en/of gas. U vraagt deze subsidie aan op mijn.rvo.nl en op het moment dat u de SDE++ toegewezen krijgt, ontvangt u 15 jaar lang een vast subsidiebedrag per opgewekt kilowattuur zonne-energie.

Als u een SDE++ subsidie voor zonnepanelen toegewezen krijgt, ontvangt u 15 jaar lang een vast subsidiebedrag per opgewekt kilowattuur zonne-energie. Let wel op de openingstermijnen en het beschikbare budget. Voor de budgettering en openstellingen, ga naar de site van het RVO.

In 2021 ging dit om maximaal 7,22 eurocent per opgewekte kWh.

Subsidieregeling verduurzaming MKB (SVM)
Deze regeling is tijdelijk stopgezet. Een groot aantal ondernemers vertelde de RVO dat de kwaliteit van de adviezen van bepaalde partijen onvoldoende was. De SVM wordt wel weer opnieuw opengesteld, aldus de site van RVO.

Deze subsidieregeling heeft betrekking op het inhuren van een energieadviseur. MKB’ers kunnen hiermee maximaal 750 euro terugkrijgen bij het inschakelen van een professional.

Subsidie Emissieloze Bedrijfsauto’s (SEBA)
Laten we vooropstellen dat er geen duurzamer manier is dan fiets, lopen en het openbaar vervoer. Maar voor de ondernemers die toch de auto kiezen, is er een subsidie voor volledig emissieloze bedrijfsauto’s. Zowel bij koop als lease. Buiten de belastingvoordelen (korting bijtelling en geen motorrijbelasting), kunt u via de SEBA in 2022 tot 12% van de nieuwprijs terugvorderen. Dit gaat tot een maximum van 5.000 euro. Uw autopark verduurzamen is door middel van subsidies dus een stuk voordeliger.

Belastingvoordelen

Naast verduurzamen dankzij subsidies, zijn er een groot aantal belastingvoordelen die u kunt verkrijgen door duurzame investeringen. Wij zetten ze op een rij:

Energie-investeringsaftrek (EIA)
Met de energie-investeringsaftrek kunnen investeringen in CO2-reductie, energiezuinige technieken en duurzame energie deels afgetrokken worden van de fiscale winst.

De aftrek is te gebruiken voor pand, product en vervoer. Weliswaar zijn er diverse voorwaarden waar u als organisatie aan moet voldoen. Eén van de voorwaarden is dat de gemaakte investering voldoet aan de omschrijving op de energielijst van rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO)

Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL)
Een ander, zeer interessant belastingvoordeel kunt u opdoen met de regeling VAMIL. Milieuvriendelijke bedrijfsinvesteringen kunnen namelijk op een voor u gunstig moment worden afgeschreven tot 75%. Dit betekent dat u in een willekeurig kalenderjaar een percentage van max 75% mag afschrijven zodat er minder belasting betaald hoeft te worden.

De voorwaarde voor dit belastingvoordeel is dat het af te schrijven bedrijfsmiddel op de milieulijst van het RVO staat.

Milieu-investeringsaftrek (MIA)
De MIA is geïntroduceerd om milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen aan te schaffen. Deze wordt vaak gecombineerd met de VAMIL. Beide regelingen maken namelijk gebruik de Milieulijst. Op deze lijst staan alle bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor MIA en/of VAMIL

Met de MIA regeling kunt u sinds 2022 tot 45% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst.

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)
Niet voor duurzame investeringen, maar zeker waard te benoemen; KIA, deze aftrekpost is bedoeld voor bedrijfsmiddelen waarin u investeert in een kalenderjaar. Denk aan kantoormeubelen, computers en tablets. De KIA is een aftrekpost op uw winst. Het bedrag dat u mag aftrekken, hangt af van het geïnvesteerde bedrag in het boekjaar. Het bedrag van de KIA vindt u hier.

Met dit overzicht aan subsidies en belastingvoordelen hopen wij u een houvast te hebben gegeven aan mogelijkheden voor uw duurzame investeringen.

Bent u er nog niet uit wat voor investering u wilt doen? Bekijk onze andere blogposts;

Wegwijs in duurzaamheidscertificaten
In 10 stappen naar een duurzaamheidscertificaat