This translation is provided by Google Translate

  Social Return terminologie

  Deze maand hebben we het op het Praktisch Duurzaam Prikbord over Social Return. Wanneer we het hebben over Social Return, is het handig om een aantal termen die vaak voorkomen, te kennen. Wij hebben ze voor u op een rijtje gezet:

  Social Return/SROI

  Social Return wordt ook wel Social Return On Investment genoemd. Met Social Return wordt er werkgelegenheid gecreëerd voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit zijn mensen die een langere tijd werkloos zijn, jonge en oudere werkzoekenden en ook mensen met een arbeidsbeperking. Social Return is in een zekere zin niet verplicht, hier komen we later nog op terug, maar wordt wel gestimuleerd door de overheid. Daarnaast neemt de (semi-)overheid in hun aanbestedingen een SROI-verplichting op, waarin staat dat minimaal 5% van de opdrachtwaarde moet worden uitgegeven aan Social Return.

  Participatiewet

  Zoals we hierboven benoemden is Social Return in zekere zin niet verplicht, maar toch is er een wet voor: de Participatie wet. Wanneer iemand kan werken op de arbeidsmarkt maar niet zonder ondersteuning, dan valt deze persoon onder de Participatiewet. De wet moet ervoor zorgen dat deze mensen toch werk kunnen vinden.

  Banenafspraak

  Een onderdeel van de participatiewet is de banenafspraak. Het kabinet heeft in samenwerking met werkgevers een sociaal akkoord afgesloten in 2013. De banenafspraak moet ervoor zorgen dat er tot 2026 125.000 extra banen worden gecreëerd voor mensen met een ziekte of handicap. Bedrijven met meer dan 25 werknemers of 40.575 verloonde uren, worden verplicht gesteld om een bepaald aantal mensen met een ziekte of handicap in dienst te nemen.

  Quotumregeling

  De quotumregeling is onderdeel van de banenafspraak en bepaalt het aantal mensen met een afstand dat je als bedrijf in dienst moet nemen. Wanneer een bedrijf goed presteert en dus voldoet aan de quotumregeling, kan het een bonus krijgen. De volledige bonus is ongeveer €5000.

  Maatwerk voor mensen

  Maatwerk voor mensen is een initiatief van de Rijksoverheid, die in samenwerking met haar leveranciers zorgt voor Social Return in de keten.

  Code Verantwoordelijk Marktgedrag

  De code verantwoordelijk marktgedrag is opgesteld voor opdrachtgevers, opdrachtnemers, werknemers en makelaars in de volgende branches: Verhuizers, Catering, Beveiliging en Schoonmaak. Wanneer u de code heeft ondertekend, laat het zien dat u bij het uitbesteden van opdrachten aandacht heeft voor prijs en kwaliteit in de breedste zin en  dat u rekening houdt met Social Return.

  Bouwblokkenmethode

  Met de bouwblokkenmethode kan een werkgever zijn inspanningen op het gebied van Social return in kaart brengen. De inspanningen worden in geld uitgedrukt, maar deze bedragen hebben niets te maken met de echte uitgaven aan uitkeringen en loon. Het gaat om de afstand die de doelgroep heeft tot de arbeidsmarkt en welke inzet de werkgever levert om deze doelgroep aan betaald werk te krijgen. De inspanning om iemand met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen wordt dus in een hoger geldbedrag uitgedrukt. Elke inspanning geldt als een bouwblok. Door meerdere mensen in dienst te nemen die komen uit verschillende achterstanden, kunnen blokken “gestapeld” worden om zo te komen tot de totale Social return inspanning die de werkgever levert. Men kan vervolgens zien of dit overeenkomt met de inspanningsverplichting van de werkgever.

  ISV

  ISV is een afkorting van “Internationale Sociale Voorwaarden”. Met het toepassen van Internationale Sociale Voorwaarden (ISV) richt de Rijksoverheid zich op het voorkomen en aanpakken van misstanden op het gebied van arbeidsomstandigheden, mensenrechten en milieu in de toeleveringsketen. In de Uitvoeringsagenda staan de stappen, die de komende jaren worden gezet om de toepassing van ISV in de rijksinkoop te verbeteren en hoe de toezeggingen op het gebied van ISV concreet zullen worden uitgevoerd.

  Digitaal Skills Paspoort

  In een Digitaal Skills Paspoort, de naam zegt het al, noteert een werknemer alle skills die hij opdoet tijdens zijn werk. Hij voegt daar bewijs aan toe waarmee hij onderbouwt dat hij de skill beheerst. Die skills kunnen op een gegeven moment zelfs omgezet worden naar een erkenning, certificaat of diploma. Naast de diploma’s, en werkervaringen, vind je op het skills paspoort ook de skills en werkstijl van een werknemer.

  Werkgevers krijgen via het Skills Paspoort inzicht of iemand matcht met het functieprofiel dat de werkgever zoekt. Op die manier maken ook werknemers een kans, die niet over diploma’s beschikken, maar wel voldoende vaardigheden bezitten om een functie uit te voeren.

  Open Hiring

  Open Hiring is een andere manier van solliciteren en vacatures vervullen. Maatschappelijk ontwikkelaar Start Foundation zegt over Open Hiring: “Open Hiring houdt in dat je, als je wilt werken, gewoon aan de slag gaat. Zonder sollicitatiegesprek, cv of bemoeienis van de overheid. Iedereen is welkom, ongeacht wat je in het verleden hebt gedaan, je opleiding of ervaring.”

  In de praktijk komt het er op neer dat wie het eerst komt, het eerst maalt. Maar ook degene die zich niet als eerste meldt, heeft een kans. Je naam wordt gewoon op de lijst gezet. Als er een nieuwe vacature is voor die job, dan krijg je hem als je aan de beurt bent.

  Hierbij kies je er dus als werkgever bewust voor om het werving- en selectie proces over te slaan, omdat daarmee bewust en onbewust mensen worden buiten gesloten. Met Open Hiring kan iedere werknemer die wilt aan de slag, zonder sollicitatie gesprekken, cv’s of andere factoren die normaal meespelen in het sollicitatie gesprek.

  Inclusief Werkgeverschap

  Inclusief werkgeverschap houdt in dat je ervoor zorgt dat werknemers volledig zichzelf kunnen zijn, dat iedereen erbij hoort en dat ook zo ervaart. Diversiteit en gelijkwaardigheid staan voorop. Omdat mensen zich zichzelf kunnen zijn, leidt inclusief werkgeverschap tot verhoogde productiviteit en gelukkigere werknemers, aldus Women Inc..

  • Deel dit artikel

  0 Reacties