This translation is provided by Google Translate
  • Meet Worldmeetings medewerkers

#MeetWorldmeetings De wereldontmoetingen van Bob

Om 30 jaar een verbinder te zijn moet je beschikken over bepaalde overtuigingen. Een bepaald ambitieniveau, altijd vooruit kijkend naar potentiële oplossingen voor de driehoek partnership tussen opdrachtgevers, locaties en Worldmeetings.com. Maar hoe is Worldmeetings.com geworden tot wat ze nu is? Founder Bob Pieterson vertelt zijn verhaal.

Het begin

“Ooit ben ik begonnen in de hotellerie in Londen en Rotterdam, waar ik al het geleerde van de Hoge Hotelschool van Maastricht kon toepassen in de praktijk. In Londen is toen het idee van Hotel Contact ontstaan, wat ik in 1991 heb opgericht. Inmiddels is dit na 30 jaar uitgegroeid tot Worldmeetings.com.”

Wat wil ik bereiken met Worldmeetings.com?

“Ik heb zelf altijd een beetje moeite met de woorden visie en missie omdat ze makkelijk door elkaar heen worden gebruikt en de invulling vaak nogal abstract is. Daarom vertel ik liever wat ik met Worldmeetings.com wil bereiken verdeeld over de volgende onderwerpen: onze service, uitbreiding en duurzaamheid.”

Onze service

“Het is ons doel om alle processen rondom ‘extern zakelijk ontmoeten’ te optimaliseren zodat zakelijk Nederland zich kan concentreren op de inhoud en locaties zich kunnen concentreren op een optimale dienstverlening. Een voorbeeld hiervan is dat wij een ecosysteem willen creëren waar facturatie-, inkoop-, en CRM-systemen van al onze opdrachtgevers en locatiepartners worden gekoppeld, om zo het hele boekingsproces te optimaliseren.”

Uitbreiding

“Daarnaast is het plan om in de komende jaren meer onze bedrijfsnaam waar te maken en buiten Nederland te treden. Hier hebben wij verschillende plannen voor in werking gesteld om in de komende jaren ook onze huidige opdrachtgevers meerdere opties in het buitenland te geven. Maar naast de uitbreiding naar het buitenland wil ik via de startup LocalMeetings, iedereen die maar een vergaderzaal heeft, de mogelijkheid geven om deze te verhuren via Worlmeetings.com. En via het LocalMeetings platform met een gedigitaliseerd online CMS-systeem om het boekingssysteem te beheren. Daarnaast biedt LocalMeetings de mogelijkheid aan small meeting enterprises om heel gemakkelijk overal, op elk moment, een zaal te huren voor een externe vergadering.”

Duurzaamheid

Bob Pieterson, CEO Worldmeetings.com

Bob Pieterson, CEO Worldmeetings.com

“Wij willen de keten van ‘zakelijk ontmoeten’ duurzaam beïnvloeden. Duurzaamheid gaat voor ons over mensen die natuur en milieu beïnvloeden. We hanteren een holistische benadering, waarbij de people, planet, profit-filosofie centraal staat. Hoe zorg je ervoor dat medewerkers van bedrijven en overheden en medewerkers van hotels, meeting locaties en restaurants aan de andere kant van de keten van ‘zakelijk ontmoeten’ meer duurzame keuzes maken? Welke ‘praktisch duurzame service’ biedt de locatie aan waar de klant op kan selecteren? Hoe kan ik de klants CO2-uitstoot compenseren of zorgdragen voor een zo laag mogelijke CO2-uitstoot naar de vergaderlocatie en terug naar huis? Wij werken dan ook met veel mensen met uiteenlopende achtergronden en expertises die wij aan elkaar verbinden. Dit is het vak van de intermediair. Door deze multidisciplinaire aanpak kunnen we echt impact maken.”

Mijn duurzame inzicht.

“Eerlijk gezegd is mijn 60-jarig leven mijn leerschool geweest wanneer we spreken over duurzaamheid. Gedurende mijn leven ben ik steeds meer tot conclusie gekomen dat we als mens een verkeerde afslag hebben genomen. Door ons toedoen verkeert de aarde momenteel in een crisissituatie. De aarde warmt op door onze wijze van leven, de biodiversiteit staat onder druk en wij zijn hiervoor verantwoordelijk.”

“Onze intentie is om iets te doen en dat komt dan ook recht uit ons hart. Wij willen de mensen in de keten van ‘zakelijk ontmoeten’ duurzaam beïnvloeden. Als persoon ben ik zeker van mijn zaak omdat ik ervan overtuigd ben dat wij als organisatie de rol van ‘duurzaam beïnvloeden’ van de keten kunnen invullen. We werken met veel verschillende soorten mensen. Juist om die reden moet je met een zeer duidelijke visie aan de slag gaan. Onze visie is het creëren van een positieve impact waar de aarde baat bij heeft. En daardoor de mens.”

“Ik ben er dan ook oprecht van overtuigd dat onze duurzame wijze van beïnvloeden van de keten van ‘zakelijk ontmoeten’ een succes zal zijn voor alle betrokkenen. Als mens hebben wij de huidige problemen veroorzaakt – als mens slagen we er gezamenlijk in om de problemen weer op te lossen. Door juist te informeren en te overtuigen, maken mensen de juiste keuze. Dat is ons bijdrage aan het oplossen van de ontstane problemen.”

  • Deel dit artikel

0 Reacties