Duurzaamheid voor hotels en vergaderlocaties

Duurzaamheid voor hotels en vergaderlocaties

Driekwart van de consumenten verwacht van bedrijven dat ze een positieve bijdrage leveren aan de maatschappij, milieu en het welzijn van mensen. Dit geldt dus ook voor hotels en vergaderlocaties in Nederland. Maar waarom zou een hotel maatschappelijk verantwoordelijk ondernemen (mvo)? Wat is verplicht, wat is vrijwillig en wat doen andere hotels en locaties aan duurzaamheid?

Om maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) beter te kunnen begrijpen, moeten we eerst kijken naar de geschiedenis en definitie van deze term.

Definitie van MVO: van vrijwillig naar verantwoordelijk

De industriële revolutie eind negentiende eeuw kan worden gezien als startpunt van de discussie rondom MVO (of: Corporate Social Responsibility (CSR)). Hoewel in die tijd nog niet echt sprake was van wetenschappelijk onderzoek naar MVO. Dit kwam pas een eeuw later, rond 1970. En in 2010 heeft de Europese Commissie maatschappelijk verantwoord ondernemen gedefinieerd als “een begrip [dat gebruikt wordt] om aan te geven dat bedrijven in het kader van hun bedrijfsactiviteiten en in hun relaties met andere partijen vrijwillig aandacht aan sociale kwesties en het milieu schenken”. Een jaar later kwam de commissie alweer terug op deze definitie. Het woord “vrijwillig” verdween. De definitie is toen veranderd naar: “de verantwoordelijkheid van bedrijven voor het effect dat ze op de samenleving hebben.” Deze definitie geldt nog steeds.

Waarom heeft de Europese Commissie in 2011 de definitie van MVO veranderd? Allereerst wil de Europese Commissie het MVO-beleid verder wil ontwikkelen in het kader van de Europa-2020 agenda. Daarnaast stelt de Commissie dat door de economische crisis van vorig decennia, en de sociale gevolgen hiervan, het vertrouwen in het bedrijfsleven is aangetast. Met als effect dat de aandacht van consumenten meer gefocust is op de sociale en ethische prestaties van bedrijven. De Europese Commissie speelt hier op in door MVO te promoten en gunstige voorwaarden te creëren.

Een logisch gevolg hiervan is dat bedrijven en organisaties, waaronder hotels en vergaderlocaties, MVO niet zien als iets wat een locatie doet omdat ze de omgeving respecteren. Het is ook een business approach waarin kansen liggen. Zo wordt duurzaam ondernemen ook economisch duurzaam.

Waarom duurzaamheid voor vergaderlocaties en hotels?

Er bestaan twee verschillende soorten motivatie: intrinsieke motivatie, en extrinsieke motivatie. Intrinsieke motivatie komt vanuit jezelf, bij excentrieke motivatie staat er een beloning tegenover de prestatie. Professoren aan de Belgrado Business School hebben onderzoek gedaan naar maatschappelijk verantwoord ondernemen in de hotelbranche. Uit dit onderzoek komt naar voren dat de motivatie van hotels om aan MVO te doen, voornamelijk extrinsiek is. Zij concluderen namelijk dat MVO als business approach leidt tot enorme kostenreductie. Dit is het gevolg van onder andere minder water- en elektriciteitsverbruik en lagere inkoopkosten.

Kostenreductie is niet de enige motivatie om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Zo stelt hetzelfde onderzoek dat MVO leidt tot meer tevredenheid onder medewerkers. Zo voelen medewerkers zich meer verbonden met het hotel, en hebben ze meer company pride. Daarnaast hebben medewerkers een grotere motivatie om te werken en zorgt het voor betere teambuilding.

En er zijn natuurlijk ook locaties die uit intrinsieke motivatie ervoor zorgen dat hun locatie zo duurzaam mogelijk is. Zo zegt Achou Zhang, eigenaar van Court Garden Hotel The Hague: “Voor mij staat duurzaamheid altijd centraal in mijn ondernemingen. Zowel met ons team als de maatschappij om me heen. Het hotel zal zo min mogelijk het milieu belasten. Daarnaast is het hotel embedded in de omgeving, betrokken met de bewoners en de buurt en wil ik zoveel mogelijk de sociale cohesie bevorderen en de wijkeconomie stimuleren.”

MVO in de praktijk voor hotels en vergaderlocaties

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is niet iets dat je op één onderdeel van je bedrijf kunt doen. Natuurlijk is het een stap in de goede richting als bijvoorbeeld afval wordt gescheiden, of als er lokaal en seizoensgebonden wordt ingekocht. Maar als er alsnog veel energie of voedsel wordt verspild, is een locatie alsnog niet duurzaam. Een manier om te bepalen of een locatie duurzaam is, is door het aanvragen van een duurzaamheidslabel. Een van de bekendste hiervan is het GreenKey label. De normering hiervan is gekoppeld aan de Sustainable Development Goals 2015-2030 van de Verenigde Naties.

De twaalf onderwerpen die GreenKey hanteert bij het uitgeven van een certificaat zijn:

 1. Management
 2. Communicatie
 3. Maatschappelijke betrokkenheid
 4. Water
 5. Reiniging
 6. Afval
 7. Energie
 8. Bouwen en groen
 9. Mobiliteit
 10. Eten en drinken
 11. Duurzaam inkopen
 12. Textiel

Een duurzaamheidslabel is natuurlijk niet een vereiste voor een duurzame locatie. Er zijn heel veel mogelijkheden om aan boekers en gasten te laten zien dat het hotel of de vergaderlocatie duurzaam is. Want bovenop de eerder genoemde intrinsieke en extrinsieke motivatie, is duurzaamheid bij hotels en vergaderlocaties inmiddels vaak een eis van gasten en boekers.

Praktijkvoorbeelden duurzaamheid bij vergaderlocaties en hotels

“De hospitaltysector neemt de verantwoordelijkheid om een goede gastheer te zijn. Maar het gaat ook om guestipality, het gedrag van je gast. Als locatie en als eventmanager moet je bepaalde impulsen geven om die guestipality te stimuleren.” Aldus André Nijhof, hoogleraar duurzaam ondernemen aan de Nyenrode Business Universiteit. Het klassieke voorbeeld van guestipality is natuurlijk het vragen aan gasten om handdoeken en bedlinnen meer dagen te gebruiken. Uit een onderzoek van Samsung blijkt dat 75% van de gasten bereid is mee te werken aan duurzaamheidsinitiatieven tijdens het verblijf.

Al eerder werd Hotel Court Garden The Hague genoemd als voorbeeld van een sustainable hotel. Hoe werkt duurzaamheid bij dit hotel in de praktijk? De verbouwing van het pand is door van kantoor naar hotel is gedaan door regionale (bouw)bedrijven. Tijdens de bouw is er gebruik gemaakt van duurzame materialen en energiezuinige systeem voor verwarming, verlichting, isolatie, luchttoevoer en zuivering. In 2020 komen zonnepanelen op het dak waardoor het hotel eigen energie kan opwekken. Wanneer dit is afgerond is het hotel klimaatneutraal.
Naast dat het pand klimaatneutraal is, wordt er in de keuken uitsluitend gebruik gemaakt van 100% biologische en fairtrade producten. Alle inspanningen resulteren in:

 • 56.3 % vermindering van CO2 uitstoot
 • 52.3 % lager gasverbruik
 • 57.9 % lager elektriciteitsverbruik

Lees meer over duurzaamheid bij Hotel Court Garden The Hague op de website.