Laadpaal terminologie uitgelegd

Laadpaal terminologie uitgelegd

Op het Praktisch Duurzaam Prikbord over elektrische laadpalen staat veel informatie voor vergaderlocaties en hotels die met laadpalen willen beginnen. In de podcasts, blogposts, en infographics komen termen voor die gangbaar zijn in de wereld van laadpalen. We zetten ze voor u op een rij:

MiA/Vamil

Subsidieregelingen waarmee ondernemingen fiscaal voordelig kunnen investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen en technieken. MIA staat voor “Milieu-investeringsaftrek” en Vamil voor “Willekeurige afschrijving milieu-investeringen. Helaas zijn de subsidieregelingen MIA en Vamil niet geldig voor locaties, als de laadpalen bedoeld zijn voor gasten.

Beheermodel

Leveranciers van laadpalen bieden vaak twee opties aan: het “beheermodel” en het “exploitatiemodel”. In het beheermodel koopt de locatie de laadpalen. De locatie betaalt de laadpalen en is er dan echt eigenaar van. Ze kan zelf bepalen welke prijs ze vraagt voor de stroom. Daarnaast besluit ze zelf of ze het terrein wil afsluiten waarop de laadpalen staan.

Exploitatiemodel

In het exploitatiemodel zijn de laadpalen in bruikleen van de leverancier. Voordeel hiervan is dat er geen investeringskosten zijn voor de locatie. Ze ontvangt een vergoeding voor de geleverde stroom. De stroom komt dus nog wel van de locatie, niet van de leverancier van de laadpalen. Nadeel is dat de locatie niet zelf de prijs kan vaststellen. Ook kan niet in alle gevallen het terrein worden afgesloten. Dat ligt aan het gebruik. Als gasten voldoende gebruik maken van de laadpalen kan het exploitatiemodel toch aantrekkelijk zijn voor de leverancier en mag het terrein alsnog delen van de dag/nacht niet toegankelijk zijn.

Snelladen

Snelladen zie je veel langs de snelweg. Autobezitters willen zo snel mogelijk hun auto opladen. Vaak lukt dat bij een snellader in circa 20 minuten. Deze laders hebben een laadvermogen van rond de 150 kW. Vaak is dat teveel voor de stroom die een locatie kan leveren. Naast snel laden bestaat ook nog ultrasnel laden. In theorie kan daarmee 100 kilometer worden bijgeladen in minder dan 3 minuten.

Slim laden

Slim laden is een term die bestaat op twee niveaus: op micro- en macroniveau. Op microniveau houdt het in dat de stroom die een locatie levert voor de laadpalen gelijkmatig verdeeld wordt over alle laadpalen die op dat moment in gebruik zijn. Zij er 4 laadpalen bezet, dan wordt de stroom gelijkmatig verdeeld over die 4 laadpalen.

Op macroniveau betekent slim laden dat de gehele netinfrastructuur optimaal gebruikt wordt. Op het net ontstaan overschotten of tekorten doordat er meer of minder wind staat, er wel of geen zon is., etcetera. Met name bij duurzame energie ontstaan verschillen. Slim laden betekent in dit geval dus dat laadpalen meer kunnen leveren bij een overschot.

Oplaadpunt

Een oplaadpunt is niet altijd gelijk aan een laadpaal. Voor zakelijk gebruik zijn er laadpalen met twee laadpunten. Er zijn dan dus minder laadpalen nodig om auto’s te kunnen voorzien van stroom.

Wettelijke regeling

Het aanbieden van laadpalen wordt binnenkort verplicht. Vanaf 2025 moeten locaties met meer dan 20 parkeervakken verplicht een laadpaal aanbieden. Nu al bestaat de verplichting om bij nieuwbouw of renovatie elektrische laadpalen te plaatsen.

Netinfrastructuur

De gehele keten van opwekking en levering van stroom. Groene stroom kent fluctuaties in opwekking, omdat de zon wel of niet schijnt. Of omdat er veel of weinig wind is. De juiste balans vinden tussen opwekking en levering van stroom wordt daarom steeds belangrijker.

Laadpaalkleven

Het bezet houden van een plek bij een laadpaal, terwijl de auto al (bijna) is opgeladen. Andere elektrische auto’s, die het wellicht harder nodig hebben, kunnen dan de laadpaal niet gebruiken. Lees hier 7 tips wat u kunt doen tegen laadpaalkleven.

Backoffice systeem laadpalen

Software waarmee de eigenaar van laadpalen onder andere de prijs per KWh kan instellen. Daarnaast kan ook ingesteld of iedereen mag laden. Ook biedt het backoffice systeem managementrapportages over het gebruik van de laadpalen.