Hoe kan Worldmeetings een duurzame wereld ondersteunen?

Hoe kan Worldmeetings een duurzame wereld ondersteunen?

Dat was de vraag die we ons dit jaar stelden. Goed, we doen als kantoor steeds meer op het gebied van duurzaamheid. We scheiden afval, rijden steeds meer electrisch, zijn enkele jaren geleden al gestart met een online meeting oplossing, we kopen zo veel mogelijk duurzaam in, hebben een paperless office en letten in het HR beleid op social return.

Besef

We kunnen nóg meer doen. En we gaan ook meer doen. Eveneens beseffen we ons dat we niet een eiland zijn. We zijn een intermediair en verbinden opdrachtgevers met locaties. En steeds meer realiseren we, dat we in die rol een nog veel grotere en positievere stimulans kunnen zijn voor onze partners. Je kunt het zelfs een verantwoordelijkheid noemen. Wij voelen dat in ieder geval wel zo.

De beïnvloeding van de keten. Want dat is waarover we het dan hebben. Dus opdrachtgevers en locaties stimuleren om duurzamer te worden. Dat is een veel grotere opdracht dan alleen kijken naar onszelf. En één met meer impact. Daarom hebben gekeken wat we voor de keten doen. En wat we nog meer kunnen doen.

Voor de keten

We gebruiken natuurlijk Green Key, een belangrijk certificaat dat aangeeft hoe duurzaam vergaderlocaties zijn. We stimuleren het boeken van Green Key locaties via een filter in de bookingtool, zodat boekers ze makkelijk kunnen vinden.

We schrijven ook steeds meer over duurzaamheid en dragen dit uit naar onze partners via blogposts, nieuwsbrieven en op socials. Zo lanceerden we een stappenplan voor het boeken van een duurzame vergaderlocatie. We schreven hoe je een duurzame vergaderlocatie boekt. We geven tips over duurzame locaties. En ook locaties lichtten we in wat zij kunnen doen en concullega’s doen op dit gebied.

Concreet

Mooie initiatieven, maar we willen ons verder ontwikkelen. Daarom inventariseerden we bij onze partners (locaties en opdrachtgevers) wat zij van ons verlangen in onze rol van intermediair op het gebied van duurzaamheid. En wat ze nu nog misten.

Wat bleek? Ze waarderen onze intenties en acties op het gebied van MVO. Maar ze missen helderheid. Duurzaamheid blijft vaak te vaag. Want wat houdt Green Key precies in? Zijn locaties zonder Green Key dan direct niet duurzaam? Kunnen we nog op een andere manier duurzaam boeken? Tips zijn leuk, maar ais je boekt heb je die blogpost niet bij de hand.

Gebruikers misten de handvatten om concreet inzicht te krijgen in de duurzaamheid van een locatie. En locaties konden op hun beurt niet precies aangeven hoe ze hun duurzaamheid nu praktisch en zichtbaar gestalte geven.

De volgende stap

Daarover zijn we gaan nadenken. En met de feedback van opdrachtgevers en locaties zijn we een tool aan het ontwikkelen die praktische handvatten biedt voor het maken van duurzame keuzes. We verwachten deze binnenkort op te leveren. En zo nog meer bij te dragen aan een duurzamere wereld.