Rencontres mondiales et durabilité

Worldmeetings en duurzaamheid: Een kijk in het verleden en een blik op de toekomst

Graag nemen we jullie mee door een aantal projecten die we met trots de afgelopen jaren zijn gestart zodat we ons steentje bij dragen aan een duurzame wereld. Dat duurzame ‘steentje’ willen we wel steeds groter maken, dus via een ‘sneakpreview’ is er te lezen wat er op het gebied van duurzaamheid aan zit te komen voor Worldmeetings!

Hoe het begon (African Parks)

“Ongeveer 10 jaar geleden wilde ik iets bijdragen aan de wereld met Worldmeetings” vertelt onze founder Bob Pieterson. “Maar ik wist niet wat, ik wist niet hoe: ik was flink op zoek. Op een gegeven moment luisterde ik naar de radio. Ik hoorde een interview met Paul Fentener van Vlissingen, de oprichter van African Parks. In dit interview vertelde hij met enorm veel passie over zijn stichting en zijn visie op een duurzame wereld. African Parks draagt namelijk bij aan het herstel van de kaalgeslagen natuurparken in Afrika. Ik werd meteen geraakt! Na dit interview heb ik gelijk contact opgenomen met African Parks en zijn we een sponsorship gestart. Maar daar bleef het niet bij! Want naast de sponsoring hebben we samen een plan gecreëerd om meer donateurs te werven in het midden en kleinbedrijf in Nederland.

African Parks – WikipediaAfrican Parks heeft ondertussen het beheer over 19 nationale parken en beschermde gebieden in 11 landen bestaande uit meer dan 14.2 miljoen hectare grond. Het doel is om voor het eind van 2020 minimaal 20 nationale parken te beheren. Om het doel te bereiken is nog veel hulp nodig, steunen kan!

De afgelopen jaren

“Nadat het hoofdkantoor van African Parks verhuisde naar Zuid-Afrika, wat voor de stichting een goede zet was, verwaterde helaas het contact met Worldmeetings.com.” gaat Bob verder. “Gelukkig bleven we niet bij de pakken neer zitten en onderzochten we wat nog meer gedaan kon worden op het gebied van duurzaamheid. Daarom zijn we 6 á 7 jaar geleden gestart met het inkopen van duurzame locaties. Hieronder vallen ook locaties die werken met mensen die een achterstand tot de arbeidsmarkt hebben.

Vanuit de markt groeit de behoefte naar vergaderen in zogeheten duurzame locaties. De wensen worden steeds specifieker. Alleen milieu vriendelijke schoonmaakmiddelen gebruiken is niet meer voldoende. Door te luisteren naar de behoefte in de markt, kunnen we onze locatiepartners positief beïnvloeden. Locaties kunnen de duurzame mogelijkheden die zij bieden zichtbaar maken op onze website. Zo zien boekers via een filter welke locaties duurzaam werken.”

“Verder hebben we de afgelopen jaren gefocust op het automatiseren van onze processen. Dit heeft niet alleen gezorgd voor een betere service maar ook voor een ‘paperless’ kantoor. Ook hebben we met diverse opdrachtgevers afspraken gemaakt omtrent social return, waarbij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt gestimuleerd worden in het arbeidsproces. Er zijn veel locaties die samen werken met mensen vanuit deze doelgroep en dat initiatief stimuleren wij enorm!

“Intern maken we medewerkers van Worldmeetings.com bewust voor een duurzame wereld, bijvoorbeeld door afval te scheiden. Vorig jaar kregen onze medewerkers een sustainable kerstpakket van Zustainabox. Leuk en duurzaam!”.

Nu en de toekomst

Om duurzaamheid nog serieuzer aan te pakken zijn we in 2019 in zee gegaan met Bureau MVO. Want we willen niet alleen onszelf verder verduurzamen. We willen onze invloed graag aanwenden om de keten waar we middenin zitten positief te beïnvloeden. Lees hier meer over duurzaamheid bij Worldmeetings.

Qui êtes-vous ?