This translation is provided by Google Translate

MVO-register

Worldmeetings hecht veel waarde aan duurzaam ondernemen en vindt het belangrijk dat opdrachtgevers gedurende de samenwerking verantwoorde keuzes maken en streven naar een toekomst met duurzame winst op basis van een gezonde bedrijfsethiek met respect voor elkaar. Worldmeetings heeft de afgelopen jaren al flink wat stappen gezet op het vlak van duurzaam ondernemen. Om onze inspanningen zichtbaar én meetbaar te maken, werken wij met MVO-register (voorheen Fira Platform). Het MVO-Register zet de standaard voor verificatie en beoordeling van MVO-informatie. Daarnaast onderhoudt het een register waar organisaties hun informatie kunnen delen. Hier zijn ook de MVO-inspanningen van Worldmeetings.com te vinden.

ISO 9001

Sinds mei 2015 is Worldmeetings ISO 9001 gecertificeerd. Hiermee toont Worldmeetings aan dat zij haar bedrijfsprocessen op correcte wijze heeft geborgd in haar organisatie en deze ook beheerst. ISO 9001 is een internationale norm voor kwaliteitsmanagement. In het kort komt ISO 9001 neer op het volgende: zeg wat je doet en doe wat je zegt – én bewijs het. In een dienstverlenende organisatie als Worldmeetings is kwaliteit van het allergrootste belang. Worldmeetings beschouwt ISO 9001 als een belangrijk onderdeel van haar bedrijfsvoering, dat op alle niveaus binnen de organisatie voortdurende inzet en aandacht verdient.

ISO 27001

In november 2017 heeft Worldmeetings de ISO 27001 certificering behaald. ISO 27001 (voluit EN-ISO27001; 2013) is de internationale norm met betrekking tot managementsysteem voor informatiebeveiliging. Deze certificering toont aan dat Worldmeetings de processen op het gebied van informatiebeveiliging goed op orde heeft en daar prioriteit aan geeft.

FD Gazelle

Ondernemingen die de afgelopen drie boekjaren ten minste met 20% zijn gegroeid in omzet, komen in aanmerking voor een FD Gazelle Award. Het Financieel Dagblad reikt de Gazellen uit in drie categorieën: klein (€ 100.000 tot € 2 mln), middelgroot (€ 2 mln tot € 10 mln) en groot (meer dan € 10 mln).

2016: zilver (2e plaats) in de categorie groot, regio West Nederland

2017: 9e plaats in de categorie groot, regio West Nederland

 

fd gazellen 2017